Порядок отримання благодійних (добровільних)

внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб

Визначення термінів:

Бенефіціар - набувач благодійної допомоги (БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД ПОМАГАЄМ), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом та інтеграції дітей з інвалідністю в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних, соціалізаційних, профорієнтаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, забезпечення всебічного розвитку, враховуючи концепцію інклюзивного навчання.

Благодійна діяльність - добровільна діяльність благодійних організацій, яка не передбачає отримання прибутку від цієї діяльності.

Благодійники- дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності в інтересах одержувачів благодійної допомоги.

  • Користувачі сайту (далі - Благодійник) на власний розсуд визначають розмір кожної своєї пожертви та добровільно жертвує (безоплатно передає) Бенефіціару у власність грошові кошти.

  • Бенефіціар приймає Пожертву та зобов’язується використати її в цілях благодійництва у сфері інтеграції дітей з інвалідністю в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних, соціалізаційних, профорієнтаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, забезпечення всебічного розвитку, враховуючи концепцію інклюзивного навчання..

  • Перерахування пожертви здійснюється Благодійником в безготівковому порядку та є безповоротною, на рахунок Бенефіціара через мережу інтернет (система LiqPay, Приват 24 тощо).

  • Бенефіціар приймає нематеріальні пожертви у вигляді товарів і послуг. 

  • Право власності на Пожертву виникає у Бенефіціара з моменту надходження її на рахунок Бенефіціара.

  • Активи, що залишаються під час ліквідації Установи після задоволення вимог її кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду.

  • Бецефіціар є неприбутковою благодійною організацією, яка створена відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», рішення установчих зборів засновників Установи, має самостійний баланс, рахунки в національній та іноземних валютах у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші ознаки юридичної особи у відповідності до чинного законодавства, штампи, інші реквізити. 

  • На підтвердження свого статусу Бенефіціар надає Благодійникові копії відповідних документів (виписка з ЄДР та довідка про включення до реєстру неприбуткових організацій).

Пожертвування не підлягає поверненню!